Царина

Царинске формалности, које важе приликом уласка у Републику Србију, можете наћи овде.

Потврду, потребну ради увоза предмета за домаћинство без плаћања царине, издају дипломатско-конзуларна представништва, и на њу имају право држављани Републике Србије који су на раду у иностранству провели најмање две године без прекида.

Таква лица су ослобођена од плаћања увозних дажбина на предмете за домаћинство, које могу увозити из иностранства у периоду од једне године од дана повратка, и укупне вредности до 5.000 евра. Боравак у иностранству не представља основ за стицање права на бесцарински увоз и потврда се односи само на увоз предмета за домаћинство у Републику Србију.