Здравствено осигурање

КЛИК ЗА ДЕТАЉНО УПУТСТВО

Законом о здравственом осигурању, као и билатералним међународним споразумима* о социјалном осигурању,регулисано је под којим условима осигураници и друга лица остварују право на здравствену заштиту и друга права из здравственог осигурања.

*Споразуми о социјалном осигурању с другим државама

Установљена су два облика здравственог осигурања:

1. обавезно
2. добровољно

За обавезно здравствено осигурањe је потребно поднети захтев попуњавањем обрасца који се може преузети овде.

Списак филијала у којима се може поднети захтев, зависно од седишта фирме или личног пребивалишта.

Електронско пријављивање

Републички завод за здравствено осигурање је национална, јавна организација за обавезно здравствено осигурање.

О правима на обавезно здравствено осигурање из Закона о здравственом осигурању, а у вези са иностранством, погледајте овде.

Добровољно здравствено осигурање – осим обавезног осигурања, Законом је прописана и могућност добровољног здравственог осигурања. Може га организовати и спроводити Републички завод за здравствено осигурање и правна лица која обављају делатност осигурања, а права и обавезе се регулишу непосредним уговорима између грађана и односних правних лица.

Овим видом осигурања, осигураник обезбеђује разлику изнад вредности здравствених услуга које му се јамчe путем обавезног здравственог осигурања, односно већи стандард здравствених услуга од прописаних обавезним здравственим осигурањем.

ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, бр. 107/05 и 109/05)