Документи

2014

– Захвалница за учешће Града Ниша у пројекту „Упознај државу Србију“

Благослов Епископа нишког господина Јована Канцеларији за сарадњу са дијаспором

2013

– Закон о изменама и допунама Закона о министарствима

– Анализа онлајн медија дијаспоре и Срба у региону

– Закључци Пословне конференције „Србија и дијаспора“

2012

– Закон о министарствима

– Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године

2011

– Закон о враћању одузете имовине и обештећењу

– Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону

– Правилник о обрасцу захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење, начину и поступку пријема и обраде захтева, списку пошта у којима ће се вршити подношење захтева и облику и садржини извода из захтева

2010

– Царински закон

– Правилник о условима и поступку додељивања националних признања у области односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону

– Правилник о ближим условима и поступку додељивања средстава за суфинансирање пројеката

– Правилник о садржају и начину вођења евиденције организација у дијаспори и евиденције организација Срба у региону

2009

– Закон о дијаспори и Србима у региону

– Информативни приручник за дијаспору

2006

– Устав Републике Србије

– Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама

– Декларација о проглашењу односа између отаџбине и расејања односом од највећег државног и националног интереса

– Стратегија развоја туризма

– Стратегија за управљање миграцијама

– Стратегија подстицања и развоја страних улагања

2005

– Закон о Влади

– Закон о државној управи

2004

– Закон о држављанству