Истраживања

Актуелна истраживања

Информисаност и ставови грађана Србије о дијаспори и односима дијаспоре и матице (јул 2014)

Завршена истраживања

Информисаност и ставови грађана Србије о дијаспори и раду Канцеларије за сарадњу са дијаспором у Нишу (новембар 2013)

Особине личности и породични односи матураната који имају тенденцију да студирају или раде ван републике Србије (фебруар 2014)

Задовољство животом, социјална и емоционална усамљеност код младих у дијаспори и матици (фебруар-април 2014)

Истраживање о ставовима и информисаности студената према раду и животу у иностранству (јун 2015)

Истраживања Канцеларије

Друга истраживања

Компаративна анализа система притнавања страних високошколских диплома у 10 земаља света(фебруар 2013)