Пољопривреда

У Управи за пољопривреду и развој села Града Ниша можете:

– регистровати пољопривредно газдинство;
– добити одобрење за коришћење обрадивог земљишта у непољопривредне сврхе, у случајевима подизања шума, вештачких ливада и пашњака, на обрадивом пољопривредном земљишту IV и V класе;
– добити решењe за коришћење пољопривредног земљишта за експлоатацију минералних сировина (глине, песка, шљунка, тресета…);
– добити водопривреднo решењe;
– добити помоћ око попуњавања свих образаца;
– добити помоћ у тумачењу важећих прописа;
– добити правне савете (у вези са пољопривредом);
– добити стручну помоћ око остваривања права из пољопривредне делатности;
– добити информације у вези обавештења о конкурсима за подстицајна средства;
– добити информације о могућностима за подношење предлога пројеката из пољопривредне делатности;
– добити информције у вези праћења појава биљних болести;
– добити упутства у вези заштите од штеточина сваке врсте;
– добити информције о свему што је корисно за пољопривреду.

Више информација на www.niskoselo.com.

*подаци су подложни променама
**за све додатне информације, обратите се Канцеларији за сарадњу са дијаспором