Водич за инвеститоре

– Зашто инвестирати у Град Ниш? – преузмите брошуру на енглеском језику овде.

Споразуми 

– Прелазни трговински споразум и ССП
– CEFTA
– Споразум о слободној трговини са Русијом
– Споразум о слободној трговини са Белорусијом
– Општи систем преференцијала
– Споразум о слободној трговини са Турском
– Споразум о слободној трговини са земљама EFTA
– Споразум о слободној трговини са Казахстаном

Детаљне информације о споразумима чији је потписник Република Србија можете наћи на сајту Агенције за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA).

Подстицаји за инвестирање

Бесповратна финансијска средства се могу доделити домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине и стратешким пројектима из области туризма.

Извор: SIEPA

Више о подстицајима и повољностима за инвестирање у Град Ниш можете наћи на сајту Агенције за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA).

Пореске стопе 

Целовит и прегледан приказ пореских стопа налази се на сајту Агенције за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA).

Локација – логистика, лак приступ тржишту, коридори X и VII и Интернационални аеродром „Константин Велики

Као логистичка база, Србија представља идеално место за лоцирање компаније која жели да послује и услужује своје клијенте из Европске уније, Југоисточне и Средње Европе на најефикаснији начин. Србија се граничи са ЕУ земљама, нудећи могућност производње ван Уније. Истовремено, пословање на њеној територији може да задовољи све услове рада ван ЕУ, уз могућност обезбеђивања услуга и транспорта, и  уз поштовање планираних и флексибилних временских оквира.

Изванредан географски положај Града Ниша унутар балканске регије, уз чињеницу да се град налази на раскршћу и у близини различитих европских путних коридора, пружа јединствену шансу  да овај део Европе буде далеко развијенији, укључујући и развој сектора логистике, захваљујући близини ЕУ коридора X и VII.

Главне транспортне осе, аутопут и железница, долазе из правца Београда ка Нишу, где се рачвају према југу водећи ка Солуну и Атини (Е75), према истоку ка Софији и Истанбулу, и даље према Средњем истоку (Е80).

Ваздушни саобраћај се обавља преко Аеродрома „Константин Велики“, другог по величини путног и карго аеродрома у Србији. Аеродром се налази у зони са изузетно повољним временским условима током целе године, и са малим бројем облачних и снежних дана.

Више о Аеродорму „Констатин Велики“ на http://www.nis-airport.com.

Људски ресурси – Универзитет, мрежа средњих стручних школа, индустријска традиција и конкурентна цена радне снаге

По попису из 2011. године, Град Ниш броји 260.237 становника.

Квалитет интелектуалног капитала у Нишу базиран је на систему едукације који даје високообразоване људе који брзо уче, говоре више језика и притом користе најсавременије информационе технологије. На посебно високом нивоу је образовање у области техничких наука.

Средње школе похађа око 15.000 ученика, и то четири гимназије, две уметничке школе, једну техничку, једну економску, једну комерцијалну, затим школу за туризам и угоститељство, административно-биротехничку, медицинску школу, хемијско-техничку и школу за производњу и прераду хране.

На факултетима Универзитета у Нишу, на свим нивоима студија, у школској 2012/2013. години  је студирало 27.884 студента. Од тога, на основним струковним, основним академским и интегрисаним студијама 22.531 студент, од чега је 60 страних држављана (највише из Грчке 23, потом из Црне Горе 7,  Македоније и Јордана по 5, Немачке 2, и по један из Бугарске, Словеније, Турске, САД, Аустралије и других земаља).

Мастер академске  студије похађа 1.719 студената, специјалистичке струковне 52, специјалистичке академске студије 10  и  докторске академске студије 1.377 студената. Наставу на Универзитету изводи 1.594 наставника и сарадника.

Од оснивања 1965. године до школске 2012/2013. године, на Универзитету у Нишу, другом по величини у Србији,  дипломирало је 58.557 студената, од тога 1.347 страних држављана. Академски назив магистра наука стекло је 2.528 постдипломаца, а одбрањене су и 1.492  докторске дисертације.

Универзитет у Нишу у свом саставу има 13 факултета, и то:

– Економски факултет
– Електронски факултет
– Машински факултет
– Медицински факултет
– Правни факултет
– Природно-математички факултет
– Грађевинско-архитектонски факултет
– Факултет уметности
– Факултет заштите на раду
– Факултет спорта и физичког васпитања
– Филозофски факултет
– Технолошки факултет у Лесковцу
– Учитељски факултет у Врању

Више информација о Универзитету у Нишу на www.ni.ac.rs.

Упоредо са 13 факултета у саставу Универзитета у Нишу, расте и број приватних факултета. У граду тренутно ради седам таквих установа које реализују наставу у складу са савременим системима образовања.

Признавање страних високошколских исправа 

На сајту Универзитета у Нишу можете наћи информације о признавању страних високошколских исправа.

Запошљавање 

На сајту Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, у делу посвећеном Сектору за запошљавање, налазе се закони, правилници, стратегије и планови запошљавања, као и пројекти, линкови агенција за запошљавање и информације у вези волонтирања.

Национална служба за запошљавање пружа помоћ у налажењу посла, отпочињању приватног бизниса или саветовању у вези (само)запошљавања, али и обезбеђује и тражене раднике послодавцима.

Више информација можете наћи на сајту Националне службе за запошљавање.

Национална служба за
запошљавање, филијала Ниш
Ратка Вукићевића 3
Телефон: +381 18 501 266
Факс: +381 18 501 242

Грађевинске дозволе

Одсек за капиталне инвестиције Управе за планирање и изградњу Града Ниша помаже инвеститорима да у знатно краћем року заврше целокупан процес добијања грађевинске дозволе на једном месту.

Често постављана питања можете видети овде.

Водич за добијање грађевинских дозвола можете наћи овде.

Обрасце захтева Управе за планирање и изградњу можете наћи на www.ni.rs/upii.html.

Брза регистрација

Региструјте фирму у Агенцији за привредне регистре, по принципу регистрације фирме на једном шалтеру, уз једноставнију административну процедуру и додатно скраћење рока.

Једношалтерски систем регистрације успостављен је обједињавањем процедура за отпочињање пословања на једном месту и електронским повезивањем Агенције за привредне регистре (АПР), Пореске управе (ПУ), Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) и Републичког завода за здравствено осигурање (РЗЗО).

При оснивању привредног друштва или предузетничке радње, грађани АПР-у подносе:

– јединствену регистрациону пријаву за оснивање привредног субјекта (одговарајуће обрасце можете наћи на интернет страници Агенције – за привредна друштва овде, за предузетнике овде);

– пратећу документацију (неопходна упуства можете пронаћи на интернет страници Агенције – за привредна друштва овде, за предузетнике овде),

– доказ о уплати накнаде за оснивање (висине накнада можете погледати на интернет страници Агенције – за привредна друштва овде, за предузетнике овде),

– доказ о уплати административне таксе Републичком заводу за статистику за добијање регистарског/матичног броја привредног субјекта (важна напомена: такса се плаћа само при оснивању привредног друштва).

У законском року од 5 дана, на шалтеру АПР-а ћете добити решење о регистрацији привредног субјекта, заједно са матичним и пореским идентификационим бројем (ПИБ-ом), пријавом Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и потврдом и регистарским бројем обвезника плаћања доприноса Републичком заводу за здравствено осигурање.

Извор: SIEPA

Агенција за привредне регистре, Ниш
Обреновићева бб, ТПЦ Калча,
ламела б, I спрат, локал 40
Радно време: 08-16 сати
Рад са странкама: 09-15 сати
Телефон: +381 18 296 002

Одсек за предузетништво Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша обавља послове пријема документације неопходне за регистрацију предузетника који се уписују у Регистар Агенције за привредне регистре, али и послове који су у вези са подстицајем развоја приватног предузетништва пружањем информативних, саветодавних, административно-правних и техничких услуга предузетницима, услуга промоције и маркетинга привредних субјеката, и едукацијом и обуком предузетника.

Одсек за предузетништво
Управа за привреду, одрживи развој
и заштиту животне средине, Ниш
Николе Пашића 24, I спрат, број 27;
Телефони: +381 18 504 450/7/8/9;
Факс: +381 18 504 460
www.privredanis.freeiz.com/RegistarRadnji.htm

Слободна зона „Југ“

Слободна зона „Југ“ д.о.о. Ниш је у Агенцији за привредне регистре званично регистрована 23. децембра 2011. године. Покрива територију Града Ниша и општине Прокупље, која је суоснивач привредног друштва за управљање Слободном зоном. Слободна зона „Југ“ се у Нишу простире на површини од 28 хектара, 48 ари и 38 метара квадратних. Планирани обим инвестиционог улагања у првој години рада слободне зоне износи око 46.100.000,00 евра, уз отварање 2.250 нових радних места.

Више о Слободној зони „Југ“ на www.szjug.rs.

*подаци су подложни променама
**за све додатне информације, обратите се Канцеларији за сарадњу са дијаспором