Економија

Канцеларија за сарадњу са дијаспором Службе за послове градоначелника Града Ниша се бави и економским сегментом сарадње са дијаспором кроз:

– подстицање пословне сарадње дијаспоре и Срба у региону (пореклом из Ниша) са Градом;

– подстицање промоције инвестиционих аспеката сарадње дијаспоре и Срба у региону (пореклом из Ниша) са Градом;

– остваривање активне сарадње са свим релевантним привредним субјектима у Републици Србији и иностранству, у циљу унапређења пословне сарадње и инвестирања дијаспоре и Срба у региону у Град Ниш;

– разматрање могућности и извора финансирања пројеката и програма међународне помоћи, који се односе на дијаспору и регион;

– учешће у припреми и реализацији предлога пројеката који као циљну групу, или део циљне групе, имају припаднике дијаспоре пореклом из Ниша;

– остваривање и јачање пословних веза удружења у Граду са удружењима у дијаспори и региону.

*подаци су подложни променама
**за све додатне информације, обратите се Канцеларији за сарадњу са дијаспором